Problemy z emocjami a nadużywanie alkoholu / Problemy z emocjoami są częstymi objawami towarzyszącymi IBS

OŚRODEK NADZIEJA | LECZENIE ALKOHOLIZMU | DETOKSYKACJA | UZALEŻNIENIANadmierne spożywanie alkoholu pozwala częściowo przygasić problemy z jakim często zmagają się osoby uzależnione od alkoholu. Chwilowy letarg, nie jest jedynie przejściowym objawem i nierzadko przeradza się w rozwinięte zaburzenia psychiczne, z którymi ciężko poradzić sobie na co dzień, w życiu.

Depresja alkoholowa oraz zaburzenia osobowości

Depresja związana z alkoholizmem objawia się najczęściej z dużym opóźnieniem, dając objawy o wyraźnie dłuższym i bardziej intensywnym przebiegu. Objawy depresyjne pojawiają się zazwyczaj od razu po przerwaniu spożywania alkoholu i bardzo często nie ustępują nawet po dłuższym czasie trzeźwości.

Objawy depresji związanej z alkoholizmem to głównie :

 • Ogólne obniżenie nastroju,
 • Poczucie ciągłego przygnębienia czy rozdrażnienie,
 • Utrata poczucia własnej wartości.
 • Objawy depresyjne mogą także być bezpośrednim wynikiem zatrucia alkoholowego lub zespołu abstynencyjnego.

 

Inne, główne postawy, które można zaobserwować u osób nadużywających spożywanie alkoholu to :

 • Brak odpowiedzialności,
 • Impulsywność,
 • Nieustanna chęć zabawy,
 • Gwałtowny temperament,
 • Kłopoty w relacjach z innymi ludźmi,
 • Obniżone poczucie własnej wartości,
 • Nerwowość,
 • Gwałtowne zmiany nastrojów.

 

Nawet nieduża ilość spożytego alkoholu może mieć wpływ na zachowanie człowieka. Spożyty alkohol często wywołuje agresywne zachowania ze względu na zmiany zachodzące w pracy mózgu. Osoba pod wpływem alkoholu nie jest w stanie racjonalnie ocenić sytuację, nie potrafi kontrolować swojego zachowania oraz ma problemy z przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad społecznych. Spożywany alkohol stopniowo przejmuje wolną wolę człowieka, przynosząc na krótki moment świat wypełniony beztroską, wolny od zmartwień oraz problemów. W ten sposób człowiek zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, przestaje logicznie myśleć. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji, kiedy pojawiają się konflikty, kłopoty w pracy, w szkole. W ten sposób można ulec złudzeniu, iż po wypiciu alkoholu wszystko ‘’się ułoży’’.

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy w odstawieniu substancji psychoaktywnych – zgłoś się do ośrodka: Leczenie Uzależnień Nadzieja Wrocław | mgr Sylwia Dereń Certyfikowany Psychoterapeuta.

Innym zespołem występującym u osób nadużywających alkoholu jest zespół Otella (paranoja alkoholowa) – alkoholowy obłęd zazdrości. Chorobę tę diagnozuje się głównie u mężczyzn. Chory jest przekonany o niewierności partnerki, nawet jeżeli ta jest niewinna. Zespół Otella, często przeradza się w obsesję związaną z kontrolowaniem partnerki, śledzeniem jej a nawet groźbami, kierowanymi w jej stronę. W efekcie nierzadko kończy się to maltretowaniem, znęcaniem się nad partnerką, a niekiedy także zabójstwem, dlatego u pacjentów z paranoją niezbędne jest przeprowadzenie leczenia psychiatrycznego połączonego z farmakologicznym.

Kolejny problem emocjonalny, który może wystąpić u alkoholika to napady paniki oraz zaburzenia lękowe. Najczęściej lęki pojawiają się z przebiegu zespołu abstynencyjnego, lecz zwykle ustępują po kilku dniach.

Innym problemem związanym z alkoholizmem jest zwiększone ryzyko prób samobójczych. Wiele osób uzależnionych od alkoholu podejmuje próbę samobójczą przynajmniej raz w ciągu swojego życia. Mężczyźni znacznie częściej giną w wyniku śmierci samobójczej niż kobiety, za to kobiety nierzadko decydują się na kolejne próby.

Wymienione powyżej choroby diagnozowane są głownie w trakcie nadużywania alkoholu. Istnieje również grupa chorób, które występują u alkoholików długotrwale spożywających alkohol nawet wtedy, gdy zaprzestają picia. W efekcie wieloletniego spożywania sporych ilości alkoholu dochodzi do zaburzeń funkcjonowania całego układu nerwowego.